Działka na sprzedaż, KANIÓW (oferta nr: 563689)

Galeria

Opis nieruchomości

Przedstawiam działkę w Kaniowie przy ul. Witosa. Dz. nr: 711/7 o pow. 27,71ar. Objęta planem zagospodarowania jako 11MN natomiast od frontu działka objęta planem 7MNU.

Możliwość podziału na 3 działki.

W załączeniu wycinek z mapy planu zagospodarowania oraz struktura własności (przede wszystkim chodzi o drogę od strony północnej która jest gminna).

Media: prąd, woda (na działce)

kanalizacja, gaz (w drodze)

Treść planu dla 11MN:

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.MN do 27.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi,
b) zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego,
c) przynależne zagospodarowanie terenu;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
a) zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
b) zakazuje się lokali produkcyjnych;
4) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
c) minimalną intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalną intensywność zabudowy: 1,0,
e) maksymalną wysokość budynków: 10,0 m,
f) geometrię dachów: dachy płaskie, dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30º - 45º,
g) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m2.

Treść planu dla 7MNU:

§ 16. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.MNU do 8.MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) rzemiosło,
b) zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego,
c) przynależne zagospodarowanie terenu;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
a) dopuszcza się realizację przeznaczenia dopuszczalnego w odrębnych obiektach budowlanych
z zastrzeżeniem zagwarantowania w ramach projektu zagospodarowania działki budowlanej właściwej
powierzchni oraz wystarczającej rezerwy procentowej parametrów określonych w pkt 4 dla realizacji
poszczególnych przeznaczeń,
b) zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
c) w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nakazuje
się realizację zieleni izolacyjnej od strony terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia podstawowego
MN;
4) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
c) minimalną intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalną intensywność zabudowy: 1,0,
e) maksymalną wysokość budynków: 10,0 m,
f) geometrię dachów: dachy płaskie, dach symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30º - 45º,
g) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m2.

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzony jest na podstawie oględzin
nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie
stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Opiekun oferty

OpiekunRafał Sambor
Tel. kom.+48 792524775
Emailsambornieruchomosci@gmail.com

Dane oferty

typ budynkuDZIAŁKA

Powierzchnia

2 771.00 m2

Cena

179 000 PLN

Cena za m2

65 PLN

Lokalizacja

 

Copyright © 2023 Sambor-nieruchomości.pl

wykonanie: