see it here reddit as well as watch prominent society.all reddit additional hints incorporates much effort from a set of superior craftsmen.30% off automatic 30% off with code. Polityka prywatności - Dolina nieruchomości | Sambornieruchomosci.pl

na

0

0 /m2

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest RST Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 72, NIP: 937-267-65-37.

Kontakt z administratorem danych: tel. 792 524 775, mail: sambornieruchomosci@gmail.com

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: zawarcie i realizacja umowy, wystawianie faktur, umożliwienia i utrzymania kontaktu, sprzedaż usług oferowanych przez RST Invest Sp. z o. o., dochodzenie roszczeń archiwizacja, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na RST Invest Sp. z o. o.
  2. Przetwarzamy następujące dane: dane niezbędne do spisywania umów, aktów notarialnych itp., wystawiania faktur, dane do kontaktu, inne dane osobowe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów w tym przepisów Prawa Pracy, Prawa Budowlanego itp.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie: udzielona zgoda, konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
  4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez RST Invest Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu RST Invest Sp. z o. o., podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, kancelariom notarialnym w celu przygotowania projektu umowy, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, itp.
  5. Państwa dane nie mogą być przekazane do państw trzecich.
  6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest zależny od: przepisów prawa, które mogą obligować RST Invest Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), okresu przez jaki są świadczone usługi, okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, okres na jaki została udzielona zgoda.
  7. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
  8. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej i nie są udostępniane hostingo-dawcom. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone.
https://www.traditionrolex.com/17