Zarządzanie mieszkaniami / najmem

Zarządzanie najmem mieszkań może dotyczyć pojedynczych lokali mieszkalnych lub użytkowych. W skład tej usługi wchodzą czynności:


a) obsługi administracyjnej i zarządczej

 • przygotowanie lokalu do wynajęcia,
 • sprawne doprowadzenie do korzystnego wynajmu lokalu,
 • weryfikacja najemców,
 • proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających przychody,
 • nadzór nad przebiegiem najmu, wraz z pobieraniem czynszu najmu oraz pozostałych opłat.

 

b) obsługi technicznej

 • zapewnienie skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
 • zapewnienie profesjonalnego serwisowania zainstalowanych w lokalu urządzeń,
 • rzetelne przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych,
 • sprawne diagnozowanie i usuwanie pojawiających się awarii,

 

c) obsługi księgowej i finansowej

 • prowadzenie rzetelnej księgowości wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie kosztów,
 • monitorowanie płatności i windykacja należnych opłat,
 • odpowiednie rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła,

 

d) obsługi prawnej

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych
 • zapobieganie pojawiania się problemów prawnych

Copyright © 2023 Sambor-nieruchomości.pl

wykonanie: