Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

ZARZĄDZANIE NAJMEM:

 • komercjalizacja wszystkimi dostępnymi wolnych powierzchni,
 • weryfikacja i modernizacja dotychczasowych umów najmu,
 • kontrolowanie wypełniania warunków umowy najmu przez najemcę,
 • odbiór lokalu i rozliczenie najemcy po zakończeniu trwania umowy.

 

 

OBSŁUGA AMINISTRACYJNA:

 • prowadzenie zestawienia powierzchni oraz warunków najmu,
 • przygotowywanie regulaminów i procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,
 • reprezentowanie właściciela w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług dla nieruchomości oraz kontrola zawartych umów,
 • bieżące doglądanie funkcjonowania nieruchomości,
 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów jak i optymalizacja kosztów mediów,
 • ubezpieczenie nieruchomości od zagrożeń.

 

 

OBSŁUGA FINANSOWA-EKONOMICZNA:

 • przygotowanie budżetu operacyjnego oraz wieloletniego planu rozwojowego nieruchomości,
 • optymalizacja kosztów eksploatacji i szukanie możliwości maksymalizowania dochodów czynszowych,
 • regularne (comiesięczne) pobieranie czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • rozliczanie opłat eksploatacyjnych wg. wcześniej ustalonych zasad,
 • kontrola nad terminowym regulowaniem należności przez najemcę,
 • prowadzenie windykacji należności aż do skutku,
 • przekazywanie uzyskanego dochodu z nieruchomości właścicielowi wraz z miesięcznym raportem.

 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji nieruchomości,
 • weryfikacja jak i regularna aktualizacja procedur awaryjnych i procedur zabezpieczenia technicznego-wymaganych prawem,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku oraz sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji,
 • planowanie i organizowanie przeglądów technicznych budynku i instalacji oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją serwisową i gwarancyjną,
 • cykliczne planowanie, organizowanie, przeprowadzanie oraz kontrola wykonania bieżących napraw i konserwacji, remontów budynku, instalacji i urządzeń oraz odbiór w/w prac jak i ich rozliczanie,
 • inicjowanie remontów i modernizacji,
 • kontrola dostępu do obiektu.

Copyright © 2023 Sambor-nieruchomości.pl

wykonanie: