Działka na sprzedaż

Kaniów

82 000

59 PLN/m2

Cena

82 000 PLN

Dane oferty

Rodzaj nieruchomości

Dzialki

Typ oferty

Sprzedaz

Cena

82 000 zł

Data aktualizacji

14-06-2023 04:42

Powierzchnia

1385.00 m2

Długość działki

21.00

Szerokość działki

70.00

Ogrodzenie

Brak

Droga dojazdowa

Asfaltowa

Opiekun oferty

Dzień dobry!
nazywam się Rafał Sambor i jestem opiekunem tej oferty. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcielibyście się spotkać w celu obejrzenia nieruchomości jestem do Waszej dyspozycji.

Telefon: +48 792524775

e-mail: sambornieruchomosci@gmail.com

Galeria


Lokalizacja


Opis nieruchomości

Przedstawiam działkę w Kaniowie przy ul. Witosa. Dz. o pow. 13,85 ar. Objęta planem zagospodarowania jako 11MN natomiast od frontu działka objęta planem 7MNU.

Działka w trakcie podziału z większej. 

W załączeniu wycinek z mapy planu zagospodarowania oraz struktura własności (przede wszystkim chodzi o drogę od strony północnej która jest gminna).

Media: prąd, woda (na działce)

kanalizacja, gaz (w drodze)

Treść planu dla 11MN:

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.MN do 27.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi,
b) zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego,
c) przynależne zagospodarowanie terenu;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
a) zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
b) zakazuje się lokali produkcyjnych;
4) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
c) minimalną intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalną intensywność zabudowy: 1,0,
e) maksymalną wysokość budynków: 10,0 m,
f) geometrię dachów: dachy płaskie, dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30º - 45º,
g) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m2.

Treść planu dla 7MNU:

§ 16. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.MNU do 8.MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) rzemiosło,
b) zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego,
c) przynależne zagospodarowanie terenu;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
a) dopuszcza się realizację przeznaczenia dopuszczalnego w odrębnych obiektach budowlanych
z zastrzeżeniem zagwarantowania w ramach projektu zagospodarowania działki budowlanej właściwej
powierzchni oraz wystarczającej rezerwy procentowej parametrów określonych w pkt 4 dla realizacji
poszczególnych przeznaczeń,
b) zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
c) w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nakazuje
się realizację zieleni izolacyjnej od strony terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia podstawowego
MN;
4) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50%,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
c) minimalną intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalną intensywność zabudowy: 1,0,
e) maksymalną wysokość budynków: 10,0 m,
f) geometrię dachów: dachy płaskie, dach symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30º - 45º,
g) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m2.

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.
UMÓW SIĘ Z NASZYM DORADCĄ JUŻ DZIŚ! KLIKNIJ TUTAJ

Nota prawna:
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzony jest na podstawie oględzin
nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie
stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
1. USŁUGA POŚREDNICTWA JEST USŁUGĄ ODPŁATNĄ. (Art. 179b. Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1)nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2)nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3)najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4)innych niż określone w pkt 1-3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części."
2. ZA OBEJRZENIE DANEJ NIERUCHOMOŚCI BIURO NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT, wymagane jednak jest zawarcie umowy pośrednictwa i określenie wynagrodzenia biura w razie dojścia do transakcji
https://www.traditionrolex.com/17